menu>

Apartamenty hotelowe
w centrum Poznania

APARTAMENTY
NA DZIEŃ, TYDZIEŃ, MIESIĄC

Najlepsza alternatywa
dla hoteli

pl : en


Regulamin

by zapewnić naszym Gościom spokojny i bezpieczny pobyt w naszych apartamentach, opracowaliśmy poniższy regulamin.

Regulamin Apartments I.M.A.

Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu.

 1. Rezerwacji apartamentu może nastąpić:
  • Poprzez wysłanie wiadomości e-mail (klient wypełnia formularz rezerwacyjny, przesyłamy ofertę dostępnych apartamentów na adres e-mail podany w formularzu. Po odesłaniu potwierdzenia naszej oferty przez klienta, rezerwacja jest dokonana. Po zakończeniu procesu rezerwacji przesyłamy e-mail zwrotny zawierający dokładny adres wynajętego apartamentu).
  • telefonicznie (podczas rozmowy z pracownikiem, dzwoniąc na numer +48 61 8525 500 lub 608 537 526)
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 pierwszego dnia pobytu gościa do godz. 12.00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z pracownikiem Apartments I.M.A.
 3. Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio przez pracownika firmy Apartments I.M.A w ustalonym miejscu, o ustalonej godzinie. Jeśli Gość nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika firmy Apartments I.M.A.
 4. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w dniu przyjazdu, przy odbiorze kluczy.
 5. Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem Apartments I.M.A.
 6. Gość, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).
 7. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, firma Apartments I.M.A może pobrać karę w wysokości 500 zł.
 8. Obowiązuje zakaz palenia na korytarzu.
 9. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować pracownika Apartments I.M.A. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 10. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
 11. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota od bram garażowych, Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł.
 12. Liczba osób przebywająca w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż ta podana przy rezerwacji – Apartments I.M.A. może zażądać dodatkowej opłaty.
 13. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Apartments I.M.A. zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.
 14. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach sezonowych – po wcześniejszym wyrażeniu zgody na piśmie.